Blog

Jak ogłosić upadłość konsumencką
Upadłość konsumencka – to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niewypłacalności, wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. Według danych resortu sprawiedliwości liczba upadłości konsumenckich rośnie z roku na rok. W marcu 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dot.
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ