Blog

Konsekwencje ogłoszenia upadłości
Upadłość spółki cywilnej Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia interesów  ze wspólnikiem. Wyróżnia się prostotą jej prowadzenia, księgowania oraz charakteryzuje się niskimi kosztami jej założenia. W wielu aspektach przeważa nad spółkami osobowymi, natomiast należy pamiętać jakie są konsekwencje zdecydowania się na właśnie taką formę prowadzenia działalności gospodarczej. Czy możliwa jest
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty w większości przypadków kojarzy się z windykacją, jednak pod tym pojęciem należy rozumieć orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Możemy rozróżnić dwa rodzaje nakazów zapłaty: nakaz uzyskiwany w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ