Blog

Postępowanie egzekucyjne
Zdarza się, że dłużnicy nie regulują swoich zobowiązań dobrowolnie, w związku z czym podejmowane są środki egzekucyjne. Postępowaniem egzekucyjnym określa się wszystkie czynności, które mają na celu przymuszenie dłużnika do realizacji jego obowiązków na rzecz wierzyciela. Procedura ta kojarzy się w głównej mierze z pracą komorników sądowych. W praktyce, postępowanie
Posiadanie majątku a niewypłacalność
Czy można jednocześnie posiadać majątek i być w stanie niewypłacalności? Czym jest niewypłacalność? Jaki wpływ ma posiadanie majątku na niewypłacalność i czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości w przypadku braku majątku dłużnika? Odpowiedzi na te pytania udzielimy w poniższym artykule oraz przeanalizujemy kwestie posiadania majątku w kontekście upadłości konsumenckiej.  Czym jest
Stan niewypłacalności - upadłość konsumencka czy restrukturyzacja?
Zarówno upadłość konsumencka, jak i restrukturyzacja, jako instytucje prawne odnoszą się do niewypłacalności. Charakteryzują się one jednak zgoła odmiennymi celami. Stąd w przypadku zaistnienia przesłanki niewypłacalności dłużnika pojawia się pytanie postawione w tytule artykułu. Stan niewypłacalności – Prawo upadłościowe Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
W wielu przypadkach, upadłość konsumencka to jedyna droga dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na uwolnienie się od długów. Należy jednak zaznaczyć, że prawo to nie jest bezwzględne. Nie zawsze złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej automatycznie prowadzi do pozytywnej decyzji sądu. Istnieją okoliczności, które dają podstawy na oddalenie wniosku
Upadłość konsumencka - odpowiedzialność współkredytobiorców i poręczycieli
Sytuacja osób zamierzających złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej często powiązana jest z osobami trzecimi. W trakcie postępowania upadłościowego może zrodzić się pytanie, jak ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpłynie na odpowiedzialność współkredytobiorców i poręczycieli? W poniższej publikacji postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest procedurą
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ