Chwilówki – instytucje parabankowe

Chwilówki - instytucje parabankowe

Rynek szybkich pożyczek gotówkowych kusi konsumentów poprzez swoje reklamy. Mówią w nich o wypłatach gotówki od ręki po złożeniu wniosku i pozytywnej jego weryfikacji. Pożyczki bez BIK (Biuro Informacji Kredytowej) czy KRD (Krajowy Rejestr Dłużników) ale czy na pewno to tak działa? Co wiemy o instytucjach para bankowych?

Należy pamiętać, że podmioty świadczące usługi pożyczkowe nie funkcjonują pro bono – działanie dla dobra publicznego. Prowadzą one biznes, który musi być lukratywny. Firmy muszą zarabiać aby mogły istnieć na rynku, zatrudniać pracowników, współpracować z innymi podmiotami w celu rozszerzania swoich zasięgów. Tak więc hasło ,,pożyczki bez BIK i KRD’’ idealnie przyciąga nowych klientów. Zazwyczaj konsumentów zadłużonych, którzy posiadają negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej. Mogą być związane między innymi z nieterminowością w spłacie rat w kredytach bankowych i pożyczkach pozabankowych. Albo przez sam fakt prowadzenia windykacji wobec takiego konsumenta uniemożliwia zaciągnięcia przez niego kredytu bankowego na dobrych warunkach. Jeżeli chodzi o KRD – Krajowy Rejestr Dłużników – trafiają tam informacje dotyczące zaległości w opłatach należności np.; rachunek za telefon, media, nieopłacanie mandatów, zapłaty za czynsz.

Czytaj również – Gdzie sprawdzić swoje długi?

Chwilówki bez BIK i KRD

Szybka pożyczka gotówkowa bez weryfikacji BIK i KRD udzielana jest na niskie kwoty. Wynika to z tego, że jest obarczona  dużym ryzykiem niespłacania jej przez konsumenta. Nie jest również powiedziane, że każdy kto przyjdzie po taką pożyczkę, otrzyma ją. Choć stanowi to alternatywę dla kredytu gotówkowego w instytucji bankowej dla ludzi młodych, czy osób posiadających niekorzystną historię kredytową lub mających niepewną sytuację finansową to podmioty parabankowe dokonują weryfikacji swoich wnioskodawców, aby zabezpieczyć spłatę pożyczonych środków. Oceny wiarygodności wnioskującego oparte są na indywidualnej ocenie i przyjętej polityce kredytowej w danej firmie. Na elementy składają się między innymi; sprawdzenie tożsamości wnioskodawcy, sprawdzenie klienta w innych bazach niż BIK i KRD. Taką bazą jest na przykład BIG Infomonitor. możliwość ustanowienia zabezpieczenia, poręczenia pożyczkowego.

Koszty

Jeżeli chodzi o koszty związane z chwilówkami musimy pamiętać, że będziemy zobowiązani po zawarciu umowy do spłaty nie tylko samego kapitału, ale również odsetek oraz innych kosztów około pożyczkowych. należy zwrócić uwagę czy pożyczkodawca nie będzie wymagał od nas dodatkowej prowizji za udzielenie pożyczki, opłat administracyjnych, opłaty za sporządzenie wniosku, ubezpieczenia – które bardzo często opiewają na ogromne kwoty stanowiące ok. 100% udzielanej nam kwoty. Istotna jest kwestia maksymalnego oprocentowania, która poprzez regulacje prawne wyłącza możliwość swobodnego ustalania jej przez pożyczkodawcę. Limity odsetkowe uregulowano w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i stanowi to dwukrotność odsetek ustawowych. Oblicza się je poprzez dodanie 3,5 punktów procentowych do stopy referencyjnej NBP. Stopa referencyjna obecnie wynosi 0,5% – a ich maksymalna wysokość może wynieść 8 %.

Należy sprawdzić również RRSO – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Oznacza to koszt kredytu określony procentowo w stosunku do kwoty, którą otrzymuje pożyczkobiorca w ujęciu rocznym. Ważne jest to, że RRSO uwzględnia oprócz oprocentowania również wszystkie koszty około pożyczkowe. Dlatego też jego wartość może w stopniu znacznym przekraczać oprocentowanie jakie zostało określone w umowie.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Prawo odstąpienia od umowy pożyczki przysługuję każdemu konsumentowi zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, który stanowi, że ,,Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.’’. W przypadku odstąpienia od umowy pożyczki jesteśmy obowiązani do zwrotu udzielonych nam środków. Natomiast pożyczkodawca winien nam zwrócić poniesione koszty pożyczkowe. Oświadczenie o odstąpieniu to proste pismo, jednak powinno ono zawierać istotne dla swojej formy informacje, a mianowicie chodzi o;

  1. Nazwa i numer umowy pożyczki;
  2. Dane personalne;
  3. Dane teleadresowe oraz
  4. Numer rachunku – na który pożyczkodawca zwróci nam poniesiona koszty.

KONSUMENCIE PAMIĘTAJ

Pożyczkodawca ma obowiązek pełnego poinformowania Cię o wszystkich elementach składających się na całkowity koszt udzielanej Ci pożyczki przed zawarciem umowy. Zanim wybierzesz firmę świadczącą usługi szybkich pożyczek gotówkowych, upewnij się, że będziesz miał do czynienia z podmiotem wiarygodnym i rzetelnym w świadczonych przez niego usługach, warto więc ją sprawdzić w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły