Gdzie sprawdzić swoje długi?

Jak sprawdzić swoje długi?

Gdzie sprawdzić swoje długi?

Problem nadmiernego zadłużenia dotyczy bardzo wielu z nas. Jednak zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy pewni, ile jesteśmy winni naszym wierzycielom lub ilu mamy wierzycieli. Potrzebne jest nam wtedy wiarygodne źródło w którym możemy monitorować wysokość swojego zadłużenia. Na pomoc przychodzi nam Biuro Informacji Gospodarczej – BIG, gromadząca i przechowująca dane o zadłużeniach. W Polsce nie istnieje jeden scentralizowany BIG, lecz kilka baz danych pozwalających na sprawdzenie stanu swojego zadłużenia.

BIK

Pierwszym z nich jest BIK – Biuro Informacji Kredytowej. Jest to najczęściej weryfikowana baza informacyjna na temat historii kredytowej m. in. osób fizycznych. Jej celem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie historii kredytowej banków, skoków i firm pożyczkowych. Posiada zarówno informacje o kredytach spłacanych terminowo, jak również o niespłaconych lub spłacanych z opóźnieniami. Dzięki BIK-owi banki i przedsiębiorcy posiadają stosowną wiedzę na temat wiarygodności płatniczej swoich potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów. BIK działa na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939). Dane są pozyskiwane od współpracujących banków i firm pożyczkowych. W celu uzyskania pożądanych przez nas informacji należy zarejestrować się na stronie internetowej BIK-u. Następnie należy zweryfikować naszą tożsamość do którego będzie potrzebny dowód osobisty. W dalszej kolejności należy dokonać płatności online. Na obecną chwilę jednorazowe zestawienie naszych kosztów wynosi 39 zł, zaś za całoroczny raport 99zł

Czytaj również – Jak bronić się przed firmami windykacyjnymi?

KRD

Następną bazą danych jest Krajowy Rejestr Dłużników – KRD. Zbiera on informacje na temat sytuacji finansowej osób fizycznych (konsumentów) oraz małych i średnich przedsiębiorstw z różnych dziedzin gospodarczych takich jak: ubezpieczenia, leasingi, banki, firmy handlowe, administracja, usługi, przemysł, sądy, przemysł, samorząd, transport. W KRD można sprawdzić zarówno siebie jak i innych, czym się różni od BIK-u, w którym można skontrolować jedynie własną osobę, firmę, itd. Jeżeli chcemy sprawdzić swój stan zadłużenia to musimy najpierw zalogować się na stronę internetową KRD i zweryfikować swoją tożsamość. Dopiero po wykonaniu tych czynności będziemy posiadać dostęp do raportu zawierającego wysokość zadłużenia i nazwy wierzycieli. Na liście dłużników mogą znaleźć się jedynie osoby fizyczne z długiem powyżej 200zł oraz osoby prawne z długiem powyżej 500zł

BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor to kolejna baza przyjmująca, przechowująca i udostępniająca informacje gospodarcze o zaległościach osób fizycznych i przedsiębiorców. Udostępnia on dane zarówno z wcześniej tu wspomnianego Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Stanowi on punkt wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym a pozostałymi gałęziami gospodarki. Jednak informacje o zadłużeniach nie pojawiają się w nim od razu. Osoba fizyczna musi być zadłużona na co najmniej 200zł, firma – minimum 500zł. Dodatkowo opóźnienie płatności musi przekroczyć określoną ilość dni. Natomiast od momentu poinformowania dłużnika przez wierzyciela o wpisaniu go do BIG InfoMonitor musi upłynąć 14 dni. Do BIG InfoMonitor mogą być wpisane tylko takie osoby fizyczne posiadające prawomocny wyrok sądowy z klauzulą wykonalność. W momencie spłaty wszystkich zobowiązań, wierzyciel ma obowiązek wykreślić byłego dłużnika w ciągu 14 dni.

Procedura pozyskania informacji jest podobna jak w poprzednich przypadkach, czyli powinniśmy założyć konto na internetowej stronie BIG InfoMonitor, po czym zweryfikować naszą tożsamość. Na chwilę obecną sprawdzanie własnej osoby jest bezpłatne raz na okres 6 miesięcy, za każdy dodatkowy wgląd na swoje zadłużenie należy uiścić opłatę w wysokości 6,50zł.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Podobnie jak w poprzednich wymienionych przeze mnie przykładach jest to kolejny rejestr przyjmujący, przechowujący i ujawniający informacje o dłużnikach i płatnikach spłacających swoje zobowiązania finansowe, dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Oprócz danych o niezapłaconych długach, rejestr ten zawiera również informacje o należnościach spłaconych w terminie. Do bazy ERIF może być dopisany każdy konsument, który nie spłacił swojego zobowiązania na czas wynoszącego minimum 200zł oraz opóźniającego się ze spłatą przez wyznaczony obszar czasu. Podobnie jak w poprzednich bazach danych, tutaj również musimy wejść na stronę ERIF Biura Informacji Gospodarczej, zarejestrować się oraz poddać procesowi weryfikacyjnemu. Obecnie każdemu posiadaczowi konta przysługuje jedno darmowe udostępnienie informacji na okres 6 miesięcy, każde następne sprawdzenie będzie wymagało dopłaty w wysokości 3 zł, alternatywą jest wykupienie stałego abonamentu wynoszącego 12zł za rok.

KBIG

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej podobnie jak wcześniej wymienione tutaj bazy danych, również gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o osobach fizycznych jak i przedsiębiorstwach. Zawiera on informacje o podmiotach regularnie spłacających zobowiązania, jak również tych uchylających się od swojego długu. Wyjątkowość tego rejestru polega na tym, że skupia się on do obszarów Polski, ale również kilku innych krajów. Osoba rejestrująca się na stronę KBIG-u otrzyma informacje o stanie swojego zadłużenia w formie raportu raz na 6 miesięcy oraz raportu z rejestru zapytań zawierającego zestawienie podmiotów sprawdzających ją w ciągu ostatniego roku.

Podsumowanie

W związku z brakiem centralnej ewidencji długów i dłużników wyżej wymienione podmioty są podmiotami prywatnymi. W związku z tym rejestry mogą zawierać dane niepełne dlatego aby sprawdzić swój stan zadłużenia należy sprawdzić kilka rejestrów. Obecnie niektóre podmioty finansowe oferują udzielenie pożyczki i kredytu bez wpisu do BIG. pomimo sprawdzeniu kilku baz danych nadal nie możemy mieć pewności że wpisany dług jest całym naszym długiem. Nigdy nie możemy mieć stuprocentowej pewności odnośnie wysokości naszego zadłużenia.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły