Negocjacje z dłużnikiem

Negocjacje z dłużnikiem

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ryzykami. Jednym z nich jest możliwość natknięcia się na nieuczciwych kontrahentów, którzy nie będą skłonni na czas regulować swoich zobowiązań. Może być to np. klient, który skorzystał z usług ekipy budowlanej, popadający w zwłokę co do zapłaty za wykonaną pracę. Umiejętne negocjacje z dłużnikiem mogą okazać się kluczowe dla tego typu problemów.

Negocjacje z dłużnikiem – Co to takiego?

Negocjacje z dłużnikiem to inaczej rozmowa mająca na celu dojście do porozumienia np. z nieuczciwym kupującym. Dzięki wypracowaniu porozumienia będziemy w stanie odzyskać nasze pieniądze bez konieczności uciekania się do drogi sądowej. 

Kierowanie sprawy do sądu nie jest najdogodniejszą opcją dochodzenia swoich roszczeń z uwagi na formalizm, długi czas trwania i koszty procesu. Działania te mogą dodatkowo utrudnić relacje miedzy kontrahentami. W przypadku udanych negocjacji w dalszym ciągu pozostaje nam opcja przyszłej współpracy z dłużnikiem. To może być niemożliwe w razie sporu przed sądem. 

To może Cię zainteresować – Windykacja należności na podstawie faktury.

Zasady negocjacji z dłużnikiem

Prowadzenie negocjacji.

Staraj się nie traktować dłużnika jak swojego przeciwnika. Powinniśmy mieć na uwadze, że zazwyczaj sytuacja, w której znalazł się nasz dłużnik jest dla niego niekomfortowa, a on zdaje sobie sprawę ze swoich obowiązków. Negocjacje mogą wiązać się  z dużą ilością stresu. Brak zachowania spokoju skutkuje często niemożliwością wypracowania porozumienia. Ważne jest, aby prowadzić rozmowy bez emocji mogących mieć negatywny wpływ na wynik negocjacji. 

Pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona.

Pomocą w sprawie prowadzenia negocjacji będzie np. prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie. Będzie on w stanie, zachowując pewien dystans, racjonalnie ocenić sytuację. Warto skorzystać z pomocy osoby doświadczonej, ponieważ ktoś taki będzie mieć wypracowany szereg metod skutecznych w razie różnych ewentualności. Prawnik, będący osobą trzecią ma możliwość podejścia do sprawy bez emocji, oceniając ją jedynie pod kontem merytorycznym. 

Z kim prowadzić negocjacje?

Powinniśmy skupić się na kontakcie z osobami decyzyjnymi. Nie ma sensu aby angażować się w negocjacje, w których będą brały udział jedynie osoby bez odpowiednich kompetencji do podejmowania decyzji o płatnościach w firmie. Niestety nawet długa, rzeczowa, merytoryczna rozmowa z osobą niedecyzyjną zazwyczaj nic nam nie da. 

Jak przedstawić swoje stanowisko? 

Ważne aby do negocjacji przystąpić przygotowanym. Zawsze należy używać klarownych, precyzyjnych sformułowań, nie pozostawiających możliwości do interpretacji. Z pomocą prawnika warto określić jasno swoje stanowisko. Należy być konsekwentnym co do przedstawianych przez siebie rozwiązań. Musimy być gotowi wprowadzić je w życie i nie powinniśmy bezpodstawnie wycofywać się z przedstawionych przez siebie postulatów, ponieważ może sprawiać to wrażenie nie profesjonalizmu, a dłużnik może przestać liczyć się z naszym stanowiskiem. 

Perspektywa dłużnika.

Aby dojść do porozumienia powinniśmy, poza przedstawianiem swojego stanowiska  poznać perspektywę dłużnika. Dlatego warto jest pozwolić mu przedstawić jego pogląd co do sprawy, zadawać pytania oraz na bieżąco rozwiewać wszelkie niejasności, upewniając się ze obie strony rozumieją nawzajem swoje intencje. 

Czytaj również – Co zrobić gdy dłużnik uchyla się od spłaty swoich zobowiązań?

Próby uniknięcia uregulowania zobowiązania.

Nieuczciwy dłużnik prawdopodobnie będzie chciał możliwie jak najdłużej uchylać się od uregulowania zobowiązania. W takiej sytuacji powinniśmy pamiętać, tak jak już sygnalizowałem w powyższym akapicie, o zachowaniu spokoju. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, to aby nie poddać się manipulacją, do których zastosowania może uciekać się nasz dłużnik. Wszelkie próby uchylania się od obowiązku zapłaty, takie jak przerzucanie winy za niekorzystny stan finansowy dłużnika na inne podmioty, czy uporczywe proszenie o odwlekanie w czasie terminu zapłaty, motywowane zbliżającą się poprawą jego sytuacji finansowej, powinny spotkać się z naszą spokojną ale stanowczą reakcją.  Trzeba pamiętać, że nieuczciwy kontrahent może tylko czekać na to, aż wejdziemy z nim w polemikę albo zaczniemy się litować nad jego losem. Musimy mieć na uwadze to żeby w trakcie negocjacji zachować zasadę ograniczonego zaufania.

Ugoda z dłużnikiem

Rezultatem przeprowadzenia negocjacji z dłużnikiem powinno być zawarcie ugody. Jest to umowa, w której zarówno dłużnik jak i wierzyciel dokonują w stosunku do siebie nawzajem pewnych ustępstw. Dzięki zawarciu ugody obie strony mogą zaoszczędzić wiele czasu i środków w porównaniu do alternatywy jaką jest droga sądowa. Wierzyciel w ramach ustępstw może zaproponować np. podzielenie płatności na raty czy pomniejszenie kwoty roszczeń o wartość odsetek.

Potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu skutecznej negocjacji z dłużnikiem? GEKO – Kancelaria Pomocy Zadłużonym w profesjonalny sposób zajmie się Twoją sprawą i wypracuje korzystne rozwiązanie.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły