Wezwanie do zapłaty – Jakie ma znaczenie?

Wezwanie do zapłaty - jakie ma znaczenie?

Często można spotkać się z sytuacją, kiedy dłużnik zwleka z uregulowaniem długu. Wyznaczony termin mija, a my dalej nie otrzymaliśmy należności. A może to my otrzymaliśmy pocztą wezwanie do zapłaty i nie wiemy co dalej zrobić. Co w takich sytuacjach powinniśmy zrobić? Warto poznać w tym miejscu jedną z metod miękkiej windykacji, jaką jest wezwanie do zapłaty. Jak ono działa? W jaki sposób je napisać? Na co zwrócić szczególną uwagę? W tym artykule odnajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Najprościej tłumacząc, wezwanie do zapłaty jest oficjalnym pismem lub wiadomością, kierowaną do dłużnika, aby poinformować go o upłynięciu terminu uregulowania należności. Oprócz tego wierzyciel wyznacza termin, w którym żąda spełnienia świadczenia, co ma zmotywować dłużnika do polubownego załatwienia sprawy.

Wezwanie do zapłaty jest próbą ugodowego rozwiązania sprawy, bez występowania na drogę sądową. Samo w sobie pismo nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jednak informuje ono o tym, że jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, sprawa może zostać skierowana do sądu.

Dłużnik zwleka z uregulowaniem długu, jak zastosować wezwanie do zapłaty?

Wyobraźmy sobie kilka sytuacji z życia: dokonałeś pożyczki prywatnej, termin spłaty minął, a Ty dalej nie otrzymałeś należności; czekasz na przelew wynagrodzenia, mija już czas, kiedy powinien on wpłynąć na Twoje konto, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma.

To może Cię zainteresować – Negocjacje z dłużnikiem.

Co zrobić? Jeżeli zależy Ci na rozwiązaniu sprawy w sposób pozasądowy, chcesz uniknąć dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy przed sądem, ale przede wszystkim uniknąć długotrwałego procesu, warto skorzystać z instytucji wezwania do zapłaty.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Co do zasady, każdy jest w stanie samodzielnie napisać wezwanie do zapłaty, oczywiście można również udać się do radcy prawnego, który pomoże nam sformułować pismo w sposób prawidłowy i profesjonalny, zgodny z praktyką, ponieważ nie ma konkretnego, jednego wzoru wezwania do zapłaty. Przepisy prawa nie określają, jak powinno wyglądać to pismo.  Jednak w Internecie można znaleźć gotowe wzory, wypełnić je, podpisać i wysłać.

Warto przy pisaniu wezwania do zapłaty zwrócić uwagę na kilka elementów, które powinno zawierać to pismo, aby było ono ważne:

  • data i miejsce sporządzenia;
  • dokładne dane wierzyciela i dłużnika;
  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (np. umowa pożyczki, faktura);
  • kwota długu wraz z odsetkami;
  • wskazanie, kiedy upłynął termin płatności;
  • wyznaczony termin spłaty (dodatkowy termin zapłaty od momentu otrzymania wezwania);
  • pouczenie o naliczaniu odsetek z każdym kolejnym dniem zwłoki;
  • numer konta, na który mają zostać przelane środki;
  • konsekwencje zignorowania wezwania do zapłaty ( najczęściej konsekwencją jest skierowanie sprawy do sądu);
  • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Kiedy i w jaki sposób wysłać wezwanie do zapłaty?

Kiedy dłużnik spóźnia się kilka dni z płatnością, raczej rzadkością jest, aby wierzyciel od razu sporządził wezwanie do zapłaty. Często w pierwszej kolejności wierzyciel stosuje przypomnienie ustne, SMS-owe lub telefoniczne. Nigdzie w przepisach nie jest napisane, kiedy powinno się wysłać wezwanie. Jednak praktyka wskazuje, że nie należy zwlekać zbyt długo. Powinniśmy się kierować rozsądkiem, ponieważ statystycznie im dłużej będziemy zwlekać z podjęciem konkretnych kroków, tym bardziej maleją nasze szanse na odzyskanie należności.

Przepisy prawa nie wskazują wprost, w jaki sposób powinno zostać wysłane wezwanie do zapłaty. Można dokonać tego za pomocą e-maila, jeżeli często korespondujemy mailowo i jest to nasza typowa forma komunikacji. Jednak najlepszą opcją wysyłki jest tradycyjny list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W sytuacji, gdy dłużnik będzie utrzymywał, że nie otrzymał wezwania, będziemy mieli dowód na to, że odebrał on pismo, a zwrotna informacja będzie mogła zostać dołączona do ewentualnego pozwu.

Otrzymałem wezwanie do zapłaty, jak się zachować i co zrobić?

Może się zdarzyć tak, że zadzwoni do naszych drzwi listonosz, wręczy nam kopertę, a kiedy ją otworzymy i wyjmiemy pismo, naszym oczom ukarze się duży, pogrubiony napis „Wezwanie do zapłaty”. Jak się należy w takiej sytuacji zachować? Co powinniśmy zrobić?

Wezwanie do zapłaty jest formą przypomnienia o upłynięciu terminu uregulowania należności, ale przede wszystkim ugodowego załatwienia sprawy. Wierzyciel wysyłając wezwanie do zapłaty, chce nas zmotywować do spełnienia wymagalnego względem niego świadczenia. Nie jest to sytuacja, której należy się przestraszyć. Warto jednak poznać kilka zasad.

Warto sprawdzić, czy pismo jest autentyczne.

Może się zdarzyć, ze ktoś próbuje od nas wyłudzić pieniądze, właśnie poprzez wysłanie wezwania do zapłaty. Koniecznie sprawdź dane wierzyciela, kwoty, z czego wynika obowiązek zapłaty, podpis.

Sprawdź, czy żądanie jest zasadne.

Warto zwrócić uwagę na to, czy wezwanie do zapłaty jest zasadne, czyli czy wierzyciel może żądać od nas uregulowania należności. Jeżeli roszczenie jest bezzasadne (np. zadłużenie zostało już uregulowane) warto skontaktować się z wierzycielem i wyjaśnić zaistniałe nieporozumienie.

Dokładnie zweryfikuj daty.

W wezwaniu do zapłaty powinien być określony termin, do którego dłużnik powinien uregulować należność. Może okazać się, że wierzyciel zbyt pośpiesznie wysłał pismo do dłużnika. Pamiętajmy, że można spełnić świadczenie szybciej, jednak nie jest to konieczne, jeżeli termin wyznaczony w umowie nie został przekroczony.

Jeżeli umowa nie regulowała terminu spłaty, wierzyciel poprzez wezwanie do zapłaty żąda spełnienia świadczenia niezwłocznie.

Skontroluj, czy roszczenie nie przedawniło się.

Jeżeli doszło do przedawnienia (czyli upłynął wskazany w przepisach prawa termin, po którym dłużnik może odmówić spłaty roszczeń) należy powiadomić o tym fakcie wierzyciela. Jeśli skieruje on sprawę do sądu, trzeba poinformować sąd o fakcie przedawnienia roszczenia, ponieważ sąd nie uwzględnia go z urzędu.

Całe zagadnienie przedawnień jest dość skomplikowane, ponieważ może dojść do przerwania biegu przedawnienia np. kiedy dłużnik uzna dług i wyśle prośbę o rozłożenie go na raty. Wtedy niestety nie ma odwrotu, nie będzie można powołać się na przedawnienie roszczenia.

Nie ignoruj wezwania do zapłaty.

W przypadku, kiedy wezwanie do zapłaty jest ważne, zasadne, nieprzedawnione nie warto ignorować faktu otrzymania takiego pisma. Wezwanie jest swoistego rodzaju wyciągnięciem ręki do dłużnika. Jeżeli chcemy oszczędzić czas i pieniądze, warto skorzystać z pozasądowego załatwienia sprawy.

Jeżeli mamy środki na uregulowanie długu, zróbmy to jak najszybciej, w wyznaczonym dodatkowym terminie spłaty. Unikniemy tym samym odsetek, które są naliczane od każdego kolejnego dnia zwłoki. Warto zachować dowód zapłaty, ale także np. mailowo otrzymać od wierzyciela potwierdzenie uregulowania należności.

W sytuacji kiedy nie dysponujemy środkami, które pozwolą nam spłacić dług w terminie wyznaczonym w wezwaniu, warto wystosować do wierzyciela odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Jest to oficjalne pismo, w którym akceptujemy dług, ale także możemy poprosić o przedłużenie terminu lub rozłożenie należności na raty. Można oczywiście skontaktować się telefonicznie, czy też mailowo z wierzycielem i spróbować tymi metodami dojść do porozumienia. Jednak odpowiedź na wezwanie do zapłaty ma oficjalny charakter, ale także jest dowodem na to, że chce się spłacić dług.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły