Blog

PRZEDAWNIENIE – co warto wiedzieć ?             Na samym początku niniejszego artykułu warto wyjaśnić co oznacza przedawnienie. Otóż jest to instytucja, która została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zgodnie z którą po upływie ustawowo określonego terminu dłużnik może skutecznie uchylić się od zapłaty dochodzonego
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ