Blog

Przedawnienie - co warto wiedzieć?
PRZEDAWNIENIE – co warto wiedzieć? Na samym początku niniejszego artykułu warto wyjaśnić co oznacza przedawnienie. Otóż jest to instytucja, która została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Zgodnie z KC po upływie ustawowo określonego terminu dłużnik może skutecznie uchylić się od zapłaty dochodzonego przez wierzyciela
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ