Blog

Konsekwencje ogłoszenia upadłości
Upadłość spółki cywilnej Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia interesów  ze wspólnikiem. Wyróżnia się prostotą jej prowadzenia, księgowania oraz charakteryzuje się niskimi kosztami jej założenia. W wielu aspektach przeważa nad spółkami osobowymi, natomiast należy pamiętać jakie są konsekwencje zdecydowania się na właśnie taką formę prowadzenia działalności gospodarczej. Czy możliwa jest
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ