Blog

          Rosnące zaległości w opłacie czynszu przez właścicieli, to częsty problem z jakim musi borykać się wspólnota mieszkaniowa, jednak nie jest ona bezsilna w takich sytuacjach. Sprzedaż zadłużonego mieszkania w drodze licytacji sądowej jest zgodna z polskim prawem i jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ