Blog

Dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązań
Co zrobić gdy dłużnik uchyla się od spłaty swoich zobowiązań? W obecnych czasach utrzymanie płynności finansowej stanowi istotę funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Każdy z nas ma zobowiązania z których powinien się wywiązywać. Odzyskiwanie należności kojarzy się długim procesem sądowym, nękaniem przez firmy windykacyjne, wezwaniami do zapłaty czy też egzekucją komorniczą
Komornik zajął rachunek bankowy, co teraz?
Komornik zajął rachunek bankowy lub wynagrodzenie za pracę! Co teraz? W naszej skrzynce pocztowej znajdujemy awizo od listonosza z informacją, że w przypisanej do naszego miejsca zamieszkania placówce pocztowej znajduję się przesyłka polecona. Większość z osób bagatelizuje sprawę nie będąc świadomym swoich zobowiązań do zrealizowania. Myśląc że sparaliżują sąd, a
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty w większości przypadków kojarzy się z windykacją. Jednak pod tym pojęciem należy rozumieć orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Możemy rozróżnić dwa rodzaje nakazów zapłaty: nakaz uzyskiwany w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ