Blog

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą Prowadzenie przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca może stracić płynność finansową, stać się niewypłacalny, a ostatecznie upaść. Na podstawie obowiązujących przepisów możemy dojść do wniosku, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się nie wypłacalny. Dłużnik
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ