Blog

Odpowiedzialność za długi małżonka
Odpowiedzialność za długi małżonka Małżeństwo to nie tylko statuty osobistych stosunków między małżonkami – obowiązek wierności, wzajemnego szacunku, wspólnego pożycia, obowiązek wzajemnej informacji, obowiązek współdziałania małżonków dla dobra założonej rodziny czy też decydowanie o wspólnym miejscu zamieszkania małżonków – to również wspólność majątkowa małżeńska w której para młodych będzie pozostawać,
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ