Blog

Dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązań
Co zrobić gdy dłużnik uchyla się od spłaty swoich zobowiązań? W obecnych czasach utrzymanie płynności finansowej stanowi istotę funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Każdy z nas ma zobowiązania z których powinien się wywiązywać. Odzyskiwanie należności kojarzy się długim procesem sądowym, nękaniem przez firmy windykacyjne, wezwaniami do zapłaty czy też egzekucją komorniczą
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ