Blog

przeprowadzenie upadłości konsumenckiej
Upadłość konsumencka – co to? Zgodnie z art. 10 ustawy prawo upadłościowe to sądowe postępowanie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni. Polega na umorzeniu części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałych na skutek różnych powodów, tj. nagła utrata pracy lub innego źródła dochodu, wypowiedzenie umowy kredytowej
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ