Blog

okreslenie splaty dlugow dla wierzycieli
Ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli jest jednym z najistotniejszych elementów postępowania upadłościowego. Postanowienie wydane przez sąd w tej sprawie otwiera dłużnikowi przysłowiową ostatnią prostą w kierunku oddłużenia się. Jako, że okres spłacania przez upadłego wierzycieli może trwać kilka lat, konieczna wydaje się być weryfikacja rzetelności dłużnika w wykonywaniu planu.
Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Wiele osób nie będąc w stanie regulować swoich wierzytelności decyduje się na skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej. Warto jednak przed jej ogłoszeniem zorientować się jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości. Szczegóły w artykule poniżej. Upadłość konsumencka Zacznijmy od tego czym jest upadłość konsumencka. Mianowicie, jest to procedura przeznaczona dla osób fizycznych
Posiadanie majątku a niewypłacalność
Czy można jednocześnie posiadać majątek i być w stanie niewypłacalności? Czym jest niewypłacalność? Jaki wpływ ma posiadanie majątku na niewypłacalność i czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości w przypadku braku majątku dłużnika? Odpowiedzi na te pytania udzielimy w poniższym artykule oraz przeanalizujemy kwestie posiadania majątku w kontekście upadłości konsumenckiej.  Czym jest
Stan niewypłacalności - upadłość konsumencka czy restrukturyzacja?
Zarówno upadłość konsumencka, jak i restrukturyzacja, jako instytucje prawne odnoszą się do niewypłacalności. Charakteryzują się one jednak zgoła odmiennymi celami. Stąd w przypadku zaistnienia przesłanki niewypłacalności dłużnika pojawia się pytanie postawione w tytule artykułu. Stan niewypłacalności – Prawo upadłościowe Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
W wielu przypadkach, upadłość konsumencka to jedyna droga dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na uwolnienie się od długów. Należy jednak zaznaczyć, że prawo to nie jest bezwzględne. Nie zawsze złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej automatycznie prowadzi do pozytywnej decyzji sądu. Istnieją okoliczności, które dają podstawy na oddalenie wniosku
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ