Blog

Zajęcia komornicze
Czym jest egzekucja sądowa? Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej. Przy zastosowaniu określonych środków przymusu, dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Egzekucja to przymus, jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym prowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu tzw. tytułu wykonawczego, w którym zawarte jest nakazanie
Zajęcie pensji komornika w 2021 roku
,,Zajęcie komornicze’’ to wyrażenie, które wywołuję w ludziach bardzo negatywne emocje, takie jak; stres, złość, smutek itp. Dodatkowo w przypadku, gdy zarabiamy najniższą krajową pojawia się pytanie ,,z czego będę żyć ?’’. Zacznijmy od odpowiedzi na zadane wyżej pytanie. Otóż niezmiennie od 2004 r. obowiązuję przepis z którego treści wynika,
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ