Blog

Cesja wierzytelności Nieterminowość lub unikanie spłaty należności finansowych to codzienność. Zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela rodzi to negatywne skutki prawne. Mogą one powstać na skutek zaciągniętej pożyczki w instytucji para bankowej tzw. chwilówki, wysoko oprocentowanego kredytu hipotecznego czy też poprzez nieopłacanie mediów. Receptą na odzyskanie płynności finansowej staję się
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ