Kancelaria Świecie – kancelaria pomocy zadłużonym GEKO

tel. 605 330 285

kontakt@geko-upadlosc.pl

Kancelaria GEKO bazując na wieloletnim doświadczeniu oferuje profesjonalną pomoc prawną osobom zadłużonym na terenie miejscowości Świecie, Pruszcz, Świekatowo, Bukowiec i okolic. Dzięki sprawdzonej praktyce skutecznie wspieramy naszych Klientów w procesie wyjścia z długów.

Radca Prawny Świecie

Oferujemy kompleksowe porady prawne. Analizujemy sytuację Klienta pod kątem prawnym i finansowym. Przedstawiamy różne opcje działań, a następnie wspólnie z Klientem wybieramy i wdrażamy rozwiązanie najlepiej dostosowane do jego potrzeb i sytuacji.

Upadłość Świecie

Kancelaria Pomocy Zadłużonym GEKO specjalizuje się w obszarze prawa upadłościowego. Pomagamy naszym klientom przywrócić płynność finansową poprzez kompleksową obsługę prawną w ramach najwyższych standardów. Analizujemy sytuację Klienta pod kątem działań restrukturyzacyjnych i przeprowadzamy przez postępowanie upadłościowe.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, mająca na celu doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania. Procedura ta polega na oddłużeniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kancelaria GEKO w Świeciu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Wyjaśniamy przebieg całego procesu oraz konsekwencje z nim związane. Zapewniamy reprezentację przed sądem i na bieżąco informujemy Klienta o przebiegu postępowania.

UMOWA ZLECENIE A KOMORNIK

Środki uzyskane na podstawie umowy zlecenie podlegają innym ograniczeniom niż te wynikające z umowy o pracę. Co do zasady, komornicza egzekucja wynagrodzenia z umowy zlecenia obejmuje całe wynagrodzenie należne zleceniobiorcy. Jednakże wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega ochronie wynikającej z Kodeksu Pracy gdy łącznie spełnione są dwa warunki: Jest to świadczenie powtarzalne Celem świadczenia jest zapewnienie utrzymania albo stanowi ono jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy.

ANTYWINDYKACJA

Postępowanie antywindykacyjne ma na celu dopilnowanie aby proces egzekucji mienia wykonywany był nie tylko zgodnie z przepisami ale również z poszanowaniem praw dłużnika i jego wierzycieli. W zakresie antywindykacji nasz doświadczony zespół prawników oferuje swoją pomoc między innymi w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami lub komornikami, badaniu zasadności roszczeń czy reprezentacji klientów przed sądem.

Przydatne informacje

PRAWNIK ŚWIECIE

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Krajowy Rejestr Długów – co to?

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to centralna baza danych gromadząca informacje na temat zadłużeń osób fizycznych i przedsiębiorstw. Narzędzie to jest wykorzystywane głównie przez instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pożyczkowe, aby ocenić ryzyko kredytowe i zdolność kredytową klientów.

Kiedy można trafić do KRD?

Do Krajowego Rejestru Długów można trafić w przypadku nieuregulowania zobowiązań finansowych, takich jak płatności kredytów, pożyczek, rachunków czy faktur. W praktyce oznacza to, że gdy dłużnik nie ureguluje swoich zobowiązań w ustalonym terminie, wierzyciel może zgłosić tę informację do KRD. Należy pamiętać, że przed wpisaniem dłużnika do KRD, wierzyciel zobowiązany jest do przesłania mu stosownego wezwania do zapłaty. Dłużnik ma również prawo do sporządzenia pisemnego uzasadnienia ewentualnych zastrzeżeń dotyczących wpisu.

Jakie dane trafiają do KRD?

Do Krajowego Rejestru Długów trafiają różnego rodzaje informacje dotyczące zadłużeń osób fizycznych i firm. Dane, które są zgłaszane do KRD najczęściej obejmują:

  • Dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, PESEL – w przypadku osób fizycznych lub NIP – w przypadku firm, adres zamieszkania lub siedziby.
  • Informacje o zadłużeniu dotyczące rodzaju zadłużenia, kwoty zadłużenia, daty powstania długu.
  • Dane dotyczące wierzyciela takie jak nazwa i adres firmy lub instytucji finansowej zgłaszającej zadłużenie.
  • Informacje o statusie zadłużenia, w tym informacje o spłacie długu, ewentualnych rozwiązaniach restrukturyzacyjnych lub umowach zawartych pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Jak długo widnieje wpis w Krajowym Rejestrze Długów?

Po spłacie zobowiązań wierzyciel ma obowiązek zgłosić to do KRD w celu wypisania dłużnika z rejestru. W przypadku braku spłaty, informacje o dłużniku mogą być przechowywane do 10 lat. Warto wskazać, że KRD posiada tylko aktualne dane o długach, nie gromadzi historii zobowiązań.

Kancelaria Pomocy zadłużonym

BYDGOSZCZ
ul. Generała Franciszka Kleeberga 2
85-791 Bydgoszcz
(budynek Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)

TORUŃ
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
(Business Link Toruń)

tel. 737 874 614

tel. 605 330 285

NIP: 8442281098

REGON: 3655383378

Numer rachunku: 71 1020 5011 0000 9002 0383 0908

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Temat
Rodzaj kontaktu
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, istotnych informacji dotyczących usług zgodnie z treścią mojego zapytania. Administratorem danych osobowych jest Geko - Kancelaria Pomocy Zadłużonym, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Ile to jest? + 13 = 20

© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl