Blog

          Rosnące zaległości w opłacie czynszu przez właścicieli, to częsty problem z jakim musi borykać się wspólnota mieszkaniowa, jednak nie jest ona bezsilna w takich sytuacjach. Sprzedaż zadłużonego mieszkania w drodze licytacji sądowej jest zgodna z polskim prawem i jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z
           W dzisiejszych czasach zadłużenie to częsty temat z jakim się spotykamy. Sytuacja na świecie zmusza wiele osób do zapożyczania się w celu zaspokojenia bieżących potrzeb. Trudności jakie pojawiły się na rynku pracy w Polsce odbijają się zarówno na pracownikach jak i pracodawcach, którzy podejmują drastyczne
,,Zajęcie komornicze’’ to wyrażenie, które wywołuję w ludziach bardzo negatywne emocje, takie jak; stres, złość, smutek itp. Dodatkowo w przypadku, gdy zarabiamy najniższą krajową pojawia się pytanie ,,z czego będę żyć ?’’. Na samym początku odpowiemy sobie na zadane wyżej pytanie. Otóż niezmiennie od 2004 r. obowiązuję przepis z którego
Często można spotkać się z sytuacją, kiedy dłużnik zwleka z uregulowaniem długu. Wyznaczony termin mija, a my dalej nie otrzymaliśmy należności. A może to my otrzymaliśmy pocztą wezwanie do zapłaty i nie wiemy co dalej zrobić. Co w takich sytuacjach powinniśmy zrobić? Warto poznać w tym miejscu jedną z metod
PRZEDAWNIENIE – co warto wiedzieć ? Na samym początku niniejszego artykułu warto wyjaśnić co oznacza przedawnienie. Otóż jest to instytucja, która została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zgodnie z którą po upływie ustawowo określonego terminu dłużnik może skutecznie uchylić się od zapłaty dochodzonego przez
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ