Blog

okreslenie splaty dlugow dla wierzycieli
Ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli jest jednym z najistotniejszych elementów postępowania upadłościowego. Postanowienie wydane przez sąd w tej sprawie otwiera dłużnikowi przysłowiową ostatnią prostą w kierunku oddłużenia się. Jako, że okres spłacania przez upadłego wierzycieli może trwać kilka lat, konieczna wydaje się być weryfikacja rzetelności dłużnika w wykonywaniu planu.
Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Wiele osób nie będąc w stanie regulować swoich wierzytelności decyduje się na skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej. Warto jednak przed jej ogłoszeniem zorientować się jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości. Szczegóły w artykule poniżej. Upadłość konsumencka Zacznijmy od tego czym jest upadłość konsumencka. Mianowicie, jest to procedura przeznaczona dla osób fizycznych
Postępowanie egzekucyjne
Zdarza się, że dłużnicy nie regulują swoich zobowiązań dobrowolnie, w związku z czym podejmowane są środki egzekucyjne. Postępowaniem egzekucyjnym określa się wszystkie czynności, które mają na celu przymuszenie dłużnika do realizacji jego obowiązków na rzecz wierzyciela. Procedura ta kojarzy się w głównej mierze z pracą komorników sądowych. W praktyce, postępowanie
Posiadanie majątku a niewypłacalność
Czy można jednocześnie posiadać majątek i być w stanie niewypłacalności? Czym jest niewypłacalność? Jaki wpływ ma posiadanie majątku na niewypłacalność i czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości w przypadku braku majątku dłużnika? Odpowiedzi na te pytania udzielimy w poniższym artykule oraz przeanalizujemy kwestie posiadania majątku w kontekście upadłości konsumenckiej.  Czym jest
Stan niewypłacalności - upadłość konsumencka czy restrukturyzacja?
Zarówno upadłość konsumencka, jak i restrukturyzacja, jako instytucje prawne odnoszą się do niewypłacalności. Charakteryzują się one jednak zgoła odmiennymi celami. Stąd w przypadku zaistnienia przesłanki niewypłacalności dłużnika pojawia się pytanie postawione w tytule artykułu. Stan niewypłacalności – Prawo upadłościowe Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ