Blog

Przedawnienie roszczeń
Czym jest przedawnienie? Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, dzięki której można uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Po upływie określonego w ustawie terminu możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem staje się ograniczona. Przedawnienie co do zasady dotyczy tylko roszczeń majątkowych. W związku z tym roszczenia niemajątkowe czyli np. roszczenia, które służą ochronie
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ