Upadłość konsumencka

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

✔ Masz długi i nie radzisz sobie z ich spłatą? Wierzyciele nękają Cię telefonami i wezwaniami do zapłaty? Otrzymujesz kolejne nakazy zapłaty? Boisz się przyznać rodzinie o zaciągniętych pożyczkach? Paraliżuje Cię myśl o utracie domu lub mieszkania?

✔ Słyszałeś zapewne o upadłości konsumenckiej. Zastanawiasz się czy możesz z niej skorzystać? Czy upadłość jest rozwiązaniem na Twoje kłopoty finansowe?

✔ Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w ramach którego osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (a więc konsumenci) mogą uwolnić się od swoich długów. To postępowanie dla tych, którzy stali się niewypłacalni. Kiedy konsument staje się niewypłacalny? Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych; wówczas, gdy dłużnik zaprzestaje spłaty zaciągniętych pożyczek lub kredytów, kiedy przestaje opłacać rachunki.

✔ Upadłość konsumencka pozwala na oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Jest szansą na umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG

DOŚWIADCZENIE

Praktykę w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej nabyliśmy w toku wieloletniej pracy. Do dyspozycji Klientów oddajemy naszą wiedzę oraz doświadczenie.

PRZEJRZYSTY SYSTEM WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem okoliczności danego przypadku. Decydując się na współpracę będziesz wiedział ile dokładnie zapłacisz za nasze usługi. Nie musisz przejmować się dodatkowymi opłatami za udział w sprawie lub za konsultacje w sprawie.

SPRAWNE i TERMINOWE DZIAŁANIE

Sprawność i terminowość są dla nas miarą jakości naszej pracy - świadczą o rzetelności i dotrzymywaniu danego słowa. Zadbamy, abyś jak najszybciej pozbył się swoich długów i zmartwień.

KORZYŚCI Z OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

ODDŁUŻENIE

upadłość pozwala na całkowite pozbycie się długów lub na znaczące zmniejszenie ich wysokości.

ZAWIESZENIE TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWAŃ

chodzi zarówno o postępowania sądowe, egzekucyjne jak i windykacyjne.

WSTRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK

z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności przestają biec.

UMORZENIE KOSZTÓW POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH

koszty postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko dłużnikowi, a następnie umorzonych w związku z ogłoszeniem upadłości, podlegają umorzeniu.

WYKREŚLENIE Z REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW

osoba, która uzyskała upadłość konsumencką wykreślana jest z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Na wniosek dłużnika następuje wykreślenie z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

SPOKÓJ

upadłość położy kres nieustannym telefonom i licznym wezwaniom do zapłaty, które kierują do Ciebie wierzyciele. Upadłość daje nadzieje na ułożenie sobie życia na nowo.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?

✔ ZRÓB LISTĘ WSZYSTKICH SWOICH DŁUGÓW

zastanów się dobrze, upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie swoje długi. Pominięcie części wierzycieli może skutkować tym, że upadłość ich nie obejmie. Upadłości podlegają tylko długi wykazane we wniosku o ogłoszenie upadłości.

✔ ZRÓB LISTĘ WIERZYCIELI

pamiętaj, że firmy pożyczkowe często odsprzedają swoje długi. Może się okazać, że Twój dług nabyła inna firma – nastąpiła tzw. cesja. Zapewne zostałeś o tym poinformowany. Ustal czyim aktualnie dłużnikiem jesteś.

✔ SKOMPLETUJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

odszukaj umowy zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydane wobec Ciebie nakazy zapłaty i wyroki, kierowane do Ciebie wezwania do zapłaty i zawiadomienia o dokonaniu cesji. Przygotuj sygnatury wszczętych przeciwko Tobie spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych. De dokumenty będą niezbędne do wypełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości i uzyskania upadłości.

✔ ZRÓB LISTĘ POSIADANEGO MAJĄTKU

we wniosku o ogłoszenie upadłości musisz podać wykaz swojego majątku. Cały Twój majątek stanie się po ogłoszeniu upadłości tzw. masą upadłościową.

✔ WYPEŁNIJ WNIOSEK O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

istnieje specjalny wzór wniosku. Do wypełniony formularz dołącz niezbędne dokumenty, m. in. umowy pożyczek, wyroki, wezwania od wierzycieli, zawiadomienia o cesji. Dołącz także inne dokumenty, które Twoim zdaniem mają znaczenie dla sprawy, np. umowę o pracę, dokumenty potwierdzające utratę pracy, dokumentację medyczną itp.

✔ SKIERUJ WNIOSEK DO SĄDU

wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym (w wydziale gospodarczym) właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

KROK 1

PRZYGOTOWANIE DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Przygotuj niezbędne dokumenty, zrób listę swoich długów i listę wierzycieli.

KROK 2

ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Wniosek sporządź na urzędowym formularzu. Złóż go w sądzie rejonowym, wydziale gospodarczym, właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

KROK 3

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Sąd bada sąd bada, czy spełniasz przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości

KROK 4

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Sąd wydaje postanowienie. Decyzja o tym, co stanie się z Twoimi długami zapadnie w drugim etapie upadłości.

KROK 5

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WŁAŚCIWE

Powołanie syndyka, wyznaczenie sędziego komisarza. Twój majątek (tzw. masa upadłości) zostanie spieniężony a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną na spłatę wierzycieli.

KROK 6

ODDŁUŻENIE

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (niezaspokojonych) zobowiązań.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Przydatne informacje

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka stanowi rozwiązanie dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.  Instytucja ta, ma na celu oddłużenie osoby nieradzącej sobie ze spłatą zobowiązań. Jest to proces, który może dać dłużnikom szansę na wyjście z długów, zamknięcie etapu zadłużenia i rozpoczęcie od nowa.

Upadłość konsumencka na czym polega?

Upadłość konsumencka jest procesem sądowym, który ma na celu pomoc dłużnikowi w uwolnieniu się od zadłużenia, którego nie jest w stanie spłacić. Pierwszym krokiem w procesie upadłości konsumenckiej jest utworzenie listy swoich długów i przygotowanie niezbędnych dokumentów, z których wynika zadłużenie, umowy kredytowe, faktury, pisma komornicze. Następnie, należy odpowiednio sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości i złożyć go do sądu. W trakcie postępowania sąd bada czy dłużnik spełnia warunki do ogłoszenia upadłości. W przypadku pozytywnej oceny, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przechodzimy wtedy do tak zwanego właściwego postępowania upadłościowego, powoływany jest syndyk, którego zadaniem jest spieniężenie masy upadłości, środki uzyskane w ten sposób są przeznaczone na spłatę wierzycieli. Zostaje ustalony plan spłaty wierzycieli, po którego wykonaniu sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań.

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Zaletą upadłości konsumenckiej niewątpliwie jest możliwość uwolnienia się od ciężaru zadłużenia i uzyskanie szansy na nowy start finansowy. Proces ten również zapewnia ochronę przed działaniami windykacyjnymi wierzycieli. Dodatkowo z chwilą ogłoszenia upadłości następuje wstrzymanie naliczania odsetek. Niemniej jednak, istnieją również pewne wady, takie jak utrata części majątku oraz wpis do rejestru upadłości konsumenckiej, który może utrudnić dostęp do kredytów w przyszłości.

Upadłość konsumencka kancelaria

W przypadku potrzeby ogłoszenia upadłości konsumenckiej, Kancelaria GEKO oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie w każdym etapie procesu. Nasz doświadczony zespół prawników specjalizuje się w prawie upadłościowym i jest gotowy zająć się Twoją sprawą.

Jak możemy pomóc?

Nasi prawnicy pomogą Ci zrozumieć proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wytłumaczą przebieg procedury upadłościowej i to jakie niesie ze sobą skutki. Przygotują i złożą niezbędne dokumenty oraz będą reprezentować Twoje interesy w sądzie. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu i doświadczeniu, możesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie załatwiona skutecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Profesjonalny zespół GEKO

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy podejdą do Twojej sprawy z pełnym zaangażowaniem i empatią. Podczas  współpracy udzielamy bieżących informacji o postępach w sprawie. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego problemu, świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie procesu.

Upadłość konsumencka bez majątku

W przypadku braku majątku, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nadal może być realną opcją dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Niewypłacalność, czyli brak możliwości spłaty zadłużenia, nie zawsze jest związana z posiadaniem majątku. Bankructwo konsumenckie może być rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w poważnych kłopotach finansowych, ale nie mają żadnego majątku do zbycia.

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez majątku

Posiadanie majątku nie jest warunkiem koniecznym w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorcy, nieposiadanie majątku nie jest przeszkodą. Brak majątku może wpłynąć na szybkość postępowania upadłościowego, ale nie uniemożliwia jego rozpoczęcia. To rozwiązanie umożliwia osobom bez majątku wyjście z trudnej sytuacji finansowej i rozpoczęcie nowego etapu życia.

Rejestr upadłości konsumenckich

Dla wierzycieli oraz osób zainteresowanych sprawdzeniem, czy dany dłużnik jest objęty postępowaniem upadłościowym, istnieje możliwość skorzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po ogłoszeniu upadłości, cale postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez ten system. Wystarczy wprowadzić określone dane identyfikujące osobę w portalu publicznym tego rejestru, a następnie skorzystać z opcji „Wyszukiwanie podmiotów” . Po wpisaniu numeru PESEL lub NIP można szybko sprawdzić, czy były składane wnioski o upadłość lub czy toczy się postępowanie upadłościowe.

© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl