Upadłość konsumencka

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

✔ Masz długi i nie radzisz sobie z ich spłatą? Wierzyciele nękają Cię telefonami i wezwaniami do zapłaty? Otrzymujesz kolejne nakazy zapłaty? Boisz się przyznać rodzinie o zaciągniętych pożyczkach? Paraliżuje Cię myśl o utracie domu lub mieszkania?

✔ Słyszałeś zapewne o upadłości konsumenckiej. Zastanawiasz się czy możesz z niej skorzystać? Czy upadłość jest rozwiązaniem na Twoje kłopoty finansowe?

✔ Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w ramach którego osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (a więc konsumenci) mogą uwolnić się od swoich długów. To postępowanie dla tych, którzy stali się niewypłacalni. Kiedy konsument staje się niewypłacalny? Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych; wówczas, gdy dłużnik zaprzestaje spłaty zaciągniętych pożyczek lub kredytów, kiedy przestaje opłacać rachunki.

✔ Upadłość konsumencka pozwala na oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Jest szansą na umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG

DOŚWIADCZENIE

Praktykę w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej nabyliśmy w toku wieloletniej pracy. Do dyspozycji Klientów oddajemy naszą wiedzę oraz doświadczenie.

PRZEJRZYSTY SYSTEM WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem okoliczności danego przypadku. Decydując się na współpracę będziesz wiedział ile dokładnie zapłacisz za nasze usługi. Nie musisz przejmować się dodatkowymi opłatami za udział w sprawie lub za konsultacje w sprawie.

SPRAWNE i TERMINOWE DZIAŁANIE

Sprawność i terminowość są dla nas miarą jakości naszej pracy - świadczą o rzetelności i dotrzymywaniu danego słowa. Zadbamy, abyś jak najszybciej pozbył się swoich długów i zmartwień.

KORZYŚCI Z OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

ODDŁUŻENIE

upadłość pozwala na całkowite pozbycie się długów lub na znaczące zmniejszenie ich wysokości.

ZAWIESZENIE TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWAŃ

chodzi zarówno o postępowania sądowe, egzekucyjne jak i windykacyjne.

WSTRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK

z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności przestają biec.

UMORZENIE KOSZTÓW POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH

koszty postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko dłużnikowi, a następnie umorzonych w związku z ogłoszeniem upadłości, podlegają umorzeniu.

WYKREŚLENIE Z REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW

osoba, która uzyskała upadłość konsumencką wykreślana jest z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Na wniosek dłużnika następuje wykreślenie z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

SPOKÓJ

upadłość położy kres nieustannym telefonom i licznym wezwaniom do zapłaty, które kierują do Ciebie wierzyciele. Upadłość daje nadzieje na ułożenie sobie życia na nowo.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?

✔ ZRÓB LISTĘ WSZYSTKICH SWOICH DŁUGÓW

zastanów się dobrze, upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie swoje długi. Pominięcie części wierzycieli może skutkować tym, że upadłość ich nie obejmie. Upadłości podlegają tylko długi wykazane we wniosku o ogłoszenie upadłości.

✔ ZRÓB LISTĘ WIERZYCIELI

pamiętaj, że firmy pożyczkowe często odsprzedają swoje długi. Może się okazać, że Twój dług nabyła inna firma – nastąpiła tzw. cesja. Zapewne zostałeś o tym poinformowany. Ustal czyim aktualnie dłużnikiem jesteś.

✔ SKOMPLETUJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

odszukaj umowy zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydane wobec Ciebie nakazy zapłaty i wyroki, kierowane do Ciebie wezwania do zapłaty i zawiadomienia o dokonaniu cesji. Przygotuj sygnatury wszczętych przeciwko Tobie spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych. De dokumenty będą niezbędne do wypełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości i uzyskania upadłości.

✔ ZRÓB LISTĘ POSIADANEGO MAJĄTKU

we wniosku o ogłoszenie upadłości musisz podać wykaz swojego majątku. Cały Twój majątek stanie się po ogłoszeniu upadłości tzw. masą upadłościową.

✔ WYPEŁNIJ WNIOSEK O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

istnieje specjalny wzór wniosku. Do wypełniony formularz dołącz niezbędne dokumenty, m. in. umowy pożyczek, wyroki, wezwania od wierzycieli, zawiadomienia o cesji. Dołącz także inne dokumenty, które Twoim zdaniem mają znaczenie dla sprawy, np. umowę o pracę, dokumenty potwierdzające utratę pracy, dokumentację medyczną itp.

✔ SKIERUJ WNIOSEK DO SĄDU

wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym (w wydziale gospodarczym) właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

KROK 1

PRZYGOTOWANIE DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Przygotuj niezbędne dokumenty, zrób listę swoich długów i listę wierzycieli.

KROK 2

ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Wniosek sporządź na urzędowym formularzu. Złóż go w sądzie rejonowym, wydziale gospodarczym, właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

KROK 3

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Sąd bada sąd bada, czy spełniasz przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości

KROK 4

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Sąd wydaje postanowienie. Decyzja o tym, co stanie się z Twoimi długami zapadnie w drugim etapie upadłości.

KROK 5

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WŁAŚCIWE

Powołanie syndyka, wyznaczenie sędziego komisarza. Twój majątek (tzw. masa upadłości) zostanie spieniężony a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną na spłatę wierzycieli.

KROK 6

ODDŁUŻENIE

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (niezaspokojonych) zobowiązań.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl