Windykacja należności na podstawie faktury

Windykacja należności na podstawie faktury

Wielu przedsiębiorców z pewnością spotkało się, z problemami wynikającymi z nieopłacenia faktur przez kontrahentów. Niezapłacona faktura nie musi oznaczać od razu straty pieniędzy. Windykacja przysługujących nam należności to problem, na którym powinniśmy się skupić w tej sytuacji.

Sposoby windykacji

Proces windykacji możemy podzielić na 3 etapy, na które składają się:

  1. Droga przedsądowa 
  2. Droga sądowa 
  3. Egzekucja komornicza

Droga przedsądowa 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron będzie dojście do porozumienia w sposób polubowny. Pozwoli ono na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, poprzez nieangażowanie się w sformalizowane procedury sądowe i egzekucyjne.

Pierwszym działaniem, gdy minie termin uregulowania płatności za fakturę, które możemy podjąć jest zwyczajne przypomnienie o tym fakcie naszemu kontrahentowi. Nie raz bywa tak, że w natłoku spraw możemy zapomnieć o terminie na dokonanie płatności. W tym wypadku jeśli to my jesteśmy stroną, która zapomniała o swoim obowiązku powinniśmy, jak najszybciej uregulować nasze zobowiązania. Na pewno najgorszym rozwiązaniem będzie unikanie kontaktu, ponieważ może to skłonić wierzyciela do zastosowania bardziej niekorzystnych dla nas rozwiązań.

Czytaj również – Prawa dłużnika

W sytuacji gdy kontrahent ma np. problem z zebraniem funduszy warto wstrzymać się z wejściem na drogę sądową, a zamiast tego posłużyć się metodą mediacji. Prawdopodobne jest, że będziemy w stanie wypracować korzystne rozwiązanie dla obu stron. Aby skłonić dłużnika do spłaty możemy skorzystać z pomocy Biura Informacji Gospodarczej. Dzięki ujawnieniu informacji o zadłużeniu kontrahenta będzie miał on utrudnione zaciąganie nowych zobowiązań co może skłonić go do spłaty wierzytelności.

Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć Biur Informacji Gospodarczej.
Biura informacji gospodarczej, BIG Info monitor Krajowy Rejestr Długów Erif Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KIDT BIG S.A. KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Gdyby pomimo wcześniejszych prób nie doszło do osiągnięcia porozumienia pomiędzy kontrahentami, można wystosować przedsądowe wezwanie do zapłaty. Pismo to jest ostatnim etapem przed  wejściem na drogę sądową. Powinniśmy w nim zawrzeć informacje o ewentualnych stratach, na które narazi się nasz dłużnik w przypadku dalszego braku spłaty. Prawdopodobnie wizja poniesienia kosztów sądowych i kosztów egzekucji komorniczej wpłynie na postawę popadającego w zwłokę kontrahenta.

Windykacja należności drogą sądową

Jeżeli dłużnik po otrzymaniu wezwania do zapłaty, dalej nie spłacił swojego zobowiązania, można zdecydować się na wejście na drogę sądową. Pozew o zapłatę od przeterminowanych wierzytelności możemy wnieść w formie tradycyjnej lub on-line. Zdarza się czasem, że po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd dłużnik zapłaci, a sprawa zakończy się odzyskaniem należności. Często jednak będziemy zmuszeni brać udział w długim i skomplikowanym procesie, w którym nieocenionym wsparciem może okazać się profesjonalny pełnomocnik.

Windykacja należności – egzekucja komornicza

Po uzyskaniu tak zwanego tytułu wykonawczego, składającego się dwóch elementów tj. tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności, będziemy mogli skierować go do właściwego komornika. Komornik przeprowadzi wszelkie niezbędne czynności do odzyskania naszej wierzytelności. Zaangażowanie komornika nie zawsze jednak gwarantuje satysfakcjonujące nas zakończenie sprawy. Dzieje się tak dlatego, że komornik nie zawsze będzie mógł wskazać składniki majątku dłużnika, z których wierzyciel będzie mógł się zaspokoić.

Sprzedaż długu

Jeśli jako wierzyciel mamy nadzieję na odzyskanie jedynie niewielkiej części kwoty długu możemy również rozważyć sprzedanie naszej wierzytelności. Jest to korzystne rozwiązanie, szczególnie jeżeli zależy nam na czasie i nie chcemy już dłużej zajmować się daną sprawą. Jeśli wiemy, że sprawa ta może okazać się problematyczna, dobrym rozwiązaniem może okazać się szybkie odzyskanie chociaż części kapitału.

Faktura korygująca 

Czasem może mieć miejsce zdarzenie, kiedy to przedsiębiorca wystawiający fakturę nie zadziała w sposób prawidłowy. W sytuacji gdy cena towaru lub usługi, na które została wystawiona faktura okazałaby się zbyt duża, nabywca może postarać się o wystawienie faktury korygującej. Musi jednak udokumentować, że uzgodnił on z drugą strona warunki obniżenia ceny. Np. gdy w związku z korzystaniem z usług mechanika okaże się, że wstawił on do naszego auta części o jakości nieproporcjonalnej w stosunku do ceny, możemy dochodzić jej obniżenia. Najlepiej jest załatwić sprawę w sposób polubowny. Jeśli kontrahent zawyży cenę na fakturze możemy również udokumentować ten fakt. Dowody jakich możemy użyć to np. nasze wcześniejsze rozmowy ustalające kwotę zobowiązania. W przypadku gdy kontrahent nie chce wystawić ponownie faktury, możemy powołać się na przepisy karnoskarbowe, według których odmowa wystawienia faktury, w tym faktury korygującej stanowi przestępstwo.

Przed podjęciem działań, których skutkiem będzie windykacja należności warto upewnić się, że wierzytelność nie jest przedawniona. O przedawnieniu roszczeń możesz przeczytać tutaj.

Windykacja należności na podstawie faktury bywa skomplikowana, najlepiej jest udać się do profesjonalnego pełnomocnika, aby z jego pomocą szybciej odzyskać swoje pieniądze. Kancelaria GEKO pomoże Ci uporać się ze swoim problemem, niezależnie od tego czy jesteś wierzycielem czy dłużnikiem.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły