Blog

Komornik zajął rachunek bankowy, co teraz?
Komornik zajął rachunek bankowy lub wynagrodzenie za pracę! Co teraz? W naszej skrzynce pocztowej znajdujemy awizo od listonosza z informacją, że w przypisanej do naszego miejsca zamieszkania placówce pocztowej znajduję się przesyłka polecona. Większość z osób bagatelizuje sprawę nie będąc świadomym swoich zobowiązań do zrealizowania. Myśląc że sparaliżują sąd, a
Cesja wierzytelności
Cesja wierzytelności Nieterminowość lub unikanie spłaty należności finansowych to codzienność. Zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela rodzi to negatywne skutki prawne. Mogą one powstać na skutek zaciągniętej pożyczki w instytucji para bankowej. Tak zwanych chwilówek, wysoko oprocentowanego kredytu hipotecznego czy też poprzez nieopłacanie mediów. Receptą na odzyskanie płynności finansowej staję
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ