Blog

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty w większości przypadków kojarzy się z windykacją. Jednak pod tym pojęciem należy rozumieć orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Możemy rozróżnić dwa rodzaje nakazów zapłaty: nakaz uzyskiwany w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ