Blog

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą Prowadzenie przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca może stracić płynność finansową, stać się niewypłacalny, a ostatecznie upaść. Na podstawie obowiązujących przepisów możemy dojść do wniosku, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik stał
Przedawnienie w prawie cywilnym
Przedawnienie w prawie cywilnym Przedawnienie to instytucja prawna występująca w wielu gałęziach prawa, między innymi w prawie cywilnym. Według ustawy z 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (DZ.U.1964 nr 16 poz.93) polega ona na tym, że po upływie określonej ilości czasu dłużnik może się uchylić od zaspokojenia wierzyciela. Wyjątek stanowi zrzeczenie
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ